Tändernas namn och position

Tänderna i munnen har olika namn precis som övriga kroppsdelar. Du har säkert hör din tandläkare prata om incisiver, caniner, premolarer och molarer. Framtänderna kallas för incisiber och till dessa räknas de fyra tänderna i mitten av överkäken och i mitten av underkäken. Näst på tur kommer de tänder som kallas för caniner, det är hörntänderna, de spetsiga tänderna som är positionerade på sidan av framtänderna. Du har fyra hörntänder, en på varje sida om framtänderna i över och underkäken. Efter det kommer premolarerna, de små kindtänderna. Du har två stycken sådana på varje sida av över- och underkäken. Sedan kommer de stora kindtänderna, de som heter molarerna. Dessa sitter längt bak i munnen och du har åtta stycken molarer, två på varje sida av båda käkarna. Dessa kan ibland kallas för oxeltand. Om du har en visdomständer sitter dessa längst in och som mest har du fyra sådana. Däremot har inte alla personer anlag för att få alla visdomständer.  

Saliven består av vatten, kalxium, fosfat, bikarbonat och bakteriedödande ämnen. Saliven sköljer tänderna och neutraliserar munnen. Den skyddar även tänder mot bakteriebeläggningar och hål i tänderna.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *