En tand är liten, men består ändå av många delar. Här nedan går vi igenom tandens anatomi. 

En tand består av krona, tandköttskant, rot, emalj, dentin och tandens pulpa. Den yttersta delen av tanden, den som också syns, är tandens krona. Kronan i sig består också av flera delar. Längst ut på kronan ligger emalj. Emaljen är kroppens hårdaste material och är därför väldigt starkt. En skadad emalj går dock aldrig att läka själv, och därför bör vi vara väldigt försiktiga med vår emalj. Innanför emaljen ligger dentinet, tandbenet. Dentin är ett mjukt material. Tandbenet är också den del som utgör störst del av tanden. Under kronan ligger tandroten, och den består av tandben. Längst in i tanden finner du pulpan, det är en mjukvävnad med nerver. Om ett hål i tanden blir tillräckligt allvarligt är det pulpan som gör ont. Tandköttskanten är området där tand och tandkött möts.  

Tandraden består av olika tänder och olika typer av tänder uppfyller olika funktioner. Våra framtänder är vassa och fungerar som en skärkant när vi tuggar viss mat. Vi har också fyra hörntänder, dessa är placerade mellan framtänderna och kindtänderna. Längst bak i munnen ligger våra kindtänder. Vi har två små kindtänder som kallas premolarer i vardera över- och underkäke. Längre bak ligger de större kindtänderna och allra längst bak finns visdomständerna. Dessa är det dock inte säkert att alla får.